06-08-2015 07:12 | Door: Chris Thijssen

Onderzoekers van Penn State University en DSM hebben een voedingssupplement ontwikkeld dat de methaanuitstoot van koeien met 30 procent verlaagt. Ook blijven de koeien gezonder na het kalveren.

Het supplement, dat in samenwerking met DSM Nutritional Products is ontwikkeld, remt de productie van methaan tijdens de spijsvertering van runderen.

Methaan wordt opgewekt door fermentatie in de pens, een van de vier magen van een koe. De dieren moeten het gas verdrijven om te overleven. Het overgrote deel van het methaan wordt uitgestoten via de neus en de bek. Het resterende deel wordt via de mest geloosd.

Broeikasgas

Methaan is een krachtig broeikasgas. De U.S. Environmental Protection Agency schat dat het aandeel van methaan van vee in de totale methaanuitstoot van de Verenigde Staten op 25 procent ligt. Wereldwijd is dit aandeel 44 procent.

Het terugdringen van de uitstoot zou volgens Alexander Hristov, Professor of Dairy Nutrition aan Penn State University, een grote impact kunnen hebben op de uitstoot van broeikassen in de veeteelt.

Lichaamsgewicht

Volgens de onderzoeker heeft het voedingssupplement nog een andere functie. Uit het onderzoek blijkt dat koeien die het voedingssupplement kregen toegediend, 80 procent meer lichaamsgewicht ontwikkelden dan koeien in de controlegroep.

Dat komt doordat de koeien meer energie behouden. Het uitboeren van methaan kost koeien energie. Door de uitstoot te verlagen, blijft er meer energie over voor de koe. Die energie kan weer worden gebruikt voor weefselgroei, wat leidt tot een grotere gewichtstoename van koeien.

Een hoger lichaamsgewicht komt vooral van pas wanneer koeien kalven. Omdat ze dan weinig eten en veel melk produceren, vallen ze af en worden ze zwakker. Wanneer koeien meer lichaamsvet hebben, zullen ze na het kalven sneller herstellen.

Melkveehouders

Volgens Hristov is het supplement veilig en effectief. Wanneer het wordt goedgekeurd door de U.S. Food and Drug Administration, kunnen melkveehouders het gebruiken.

Die moeten echter wel een stimulans hebben om het supplement te gebruiken, zegt Hristov. “Het kost melkveehouders geld om dit in praktijk te brengen. Als ze het voordeel er niet van inzien, gaan ze het niet doen.”

Bron: Penn State University | Foto: United Soybean Board, via Flickr Creative Commons (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven)