07-08-2015 09:48 | Door: Chris Thijssen

Het online platform HiveLend verbindt hobby-imkers met lokale landbouwbedrijven. Zo kunnen zij de bestuiving van gewassen op een efficiëntere manier organiseren.  

Landbouwers zijn voor de teelt van veel gewassen afhankelijk van bijenbestuiving. Verschillende hobby-imkers bieden hun bijenvolken hiervoor tegen een vergoeding aan. Het nieuwe platform HiveLend koppelt imkers en boeren in de Verenigde Staten aan elkaar.

Het platform werkt met een speciaal algoritme, waarmee boeren en imkers uit de buurt elkaar kunnen vinden. Vervolgens stroomlijnt het platform het onderhandelingsproces. Contracten worden eenvoudig opgemaakt, wat beide kanten tijd bespaart. Transacties worden via PayPal uitgevoerd.

$ 660 mln.

HiveLend is opgericht door Nicholas Zajciw, een amateurimker die zijn bijenkorven wilde verhuren aan lokale gewasverbouwers. Het kostte hem echter veel moeite om geïnteresseerde boeren te vinden. Met HiveLend wist hij dit proces te vereenvoudigen.

Volgens Zajciw zijn meer dan honderd verschillende gewassen in de Verenigde Staten voor hun groei afhankelijk van bijenbestuiving. Hij schat dat de markt voor commerciële bestuiving daar meer dan $ 660 mln. bedraagt.

Kortere reisafstanden

Omdat het aantal wilde bijenvolken volgens Zajciw gestaag afneemt door de wereldwijde bijenverdwijnziekte (colony collapse disorder/CCD), zijn boeren meer dan ooit tevoren afhankelijk van commerciële bestuivers. Commerciële imkers rijden met honderden tot duizenden bijenvolken in een vrachtwagen door het land, op zoek naar boeren aan wie ze hun bijen kunnen verhuren.

Verschillende onderzoekers noemen voortdurend reizen met bijenvolken als een van de oorzaken voor de verdwijnziekte. Door imkers en boeren op basis van locatie met elkaar te verbinden, wil Zajciw de reisafstanden verkorten. Hiermee hoopt hij de bijenvolken gezonder te houden.

Bron: HiveLend | Foto: Yuki Hirano, via Flickr Creative Commons (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven)