02-09-2015 09:02 | Door: Chris Thijssen

Komkommers en paprika's geteeld in kassen waarin drainwater wordt hergebruikt, verschillen qua behaalde productie of kwaliteit niet van dezelfde groenten uit traditionele kassen. Dat concludeert Wageningen UR Glastuinbouw.

Wageningen UR Glastuinbouw test in het Innovatie en Demo Centrum (IDC) Water in Bleiswijk met verschillende bedrijven uit de glastuinbouw de mogelijkheden voor een emissieloze kas. In deze kas wordt 100 procent van het drainwater van het begin tot het einde van de teelt hergebruikt.

In de referentiekas wordt geteeld zoals bij veel praktijkbedrijven gebruikelijk is. Hierbij wordt drainwater geloosd binnen de marges van de stikstof-emissienorm. Het lozingswater wordt behandeld voor verwijdering van gewasbeschermingsmiddelen.

Succesvolle komkommerteelt

Na een eerste succesvolle emissieloze herfstteelt van komkommers in 2014, startte Wageningen UR Glastuinbouw in december vorig jaar met de teelt van paprika’s. Vanaf de start van de teelt wordt al het drainwater volledig hergebruikt. In de referentiekas is dit water wel geloosd.

Net als bij de komkommerteelt, hebben zich bij de paprikateelt tot nu toe geen problemen voorgedaan. Daarnaast zijn er volgens Wageningen UR geen verschillen in productie of kwaliteit gevonden tussen de emissieloze kas en de referentiekas. De test met paprika’s loopt nog tot december dit jaar.

Er gelden steeds strengere normen voor het lozen van drainwater door glastuinbouwbedrijven. In 2027 moet de sector nagenoeg emissieloos zijn wat betreft lozingswater.

Bron: Wageningen UR | Foto: Alice Henneman, via Flickr Creative Commons (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven)