05-09-2015 09:11 | Door: Chris Thijssen

De eigenaren van het scharrelkippenbedrijf Fladderfarm in Oirschot besparen met waaierbeluchting in hun volièrestal 73 procent energie. Daarnaast is de mest in de volière droger.

Dat schrijft Pluimveeweb. Peter van Agt, eigenaar van Fladderfarm, ontwikkelde samen met het Duitse bedrijf Fienhage een waaierbeluchtingssysteem voor mestdroging die is bedoeld voor zijn nieuwe volière. Hij baseerde het systeem op traditionele waaiersystemen, die met de afschaffing van bepaalde typen legbatterijen zijn verdwenen.

Het nieuwe waaierbeluchtingssysteem bestaat uit een as met enkele bladen. Deze bladen brengen de lucht boven de mestband constant in beweging. Een motor drijft de as aan.

Die motor verbruikt minder energie dan het traditionele beluchtingssysteem. Bij die systemen moet de ventilator veel druk opbouwen om lucht door kleine gaatjes te persen, wat meer energie kost.

3,4 procent droger

Om een toelatingsnummer voor de Regeling ammoniak en veehouderij aan te vragen, voerden studenten van de Has Hogeschool gedurende zes weken lang metingen uit. Hieruit bleek dat de luchtsnelheid bij de waaierbeluchting een stuk lager ligt dan bij traditionele beluchtingssystemen.

Hierdoor, gecombineerd met de zuiniger motor van het systeem, verbruiken pluimveehouders 73 procent minder energie. Volgens Van Agt beslaat het drogen van mest 40 procent van de energiekosten.  “Als je hiervan 73 procent bespaart, betekent dat in totaal zo’n 30 procent minder energiekosten. Bij een verschil van 47.830 kilowatt per jaar is dat ruim € 6.000”, zegt hij tegen Pluimveeweb.

Mest drogen

Daarnaast bleek dat mest die was gedroogd door waaierbeluchting 3,4 procent droger was dan mest gedroogd met traditionele beluchting. Pluimveehouders drogen mest, zodat het vocht eruit verdwijnt. Hierdoor neemt het gewicht van de mest af, waardoor zowel de behandelingskosten als de transportkosten van mest verminderen.

Bron: Pluimveeweb | Foto: Markus Ritzmann, via Flickr Creative Commons (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven)