09-09-2015 18:03 | Door: Chris Thijssen

Het maximaliseren van de opbrengst van zeewierteelt biedt kansen voor een duurzame Nederlandse economie. Dat blijkt uit onderzoek van Energieonderzoek Centrum Nederland en Wageningen Universiteit.

Een groot gezamenlijk onderzoek van Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN), Wageningen Universiteit en verschillende bedrijven toont aan dat bioraffinage van zeewier in Nederland technisch haalbaar is. Volgens de onderzoekers biedt de teelt van zeewier bovendien economische kansen.

Dankzij de unieke chemische samenstelling en de snelle groei van zeewier, zijn de algen zeer geschikt voor bioraffinage. Zo kunnen stoffen uit zeewier worden geraffineerd tot biogas of duurzame chemicaliën.

Opbrengst maximaliseren

De productie uit zeewier is nu echter vaak gericht op één eindproduct. Hierna blijven resten over en dat is zonde, stellen de onderzoekers. Volgens hen kan bioraffinage de economische opbrengst van alle bestanddelen uit zeewier maximaliseren.

Zeewier bestaat uit suikers, eiwitten en mineralen, die bruikbaar zijn als grondstof voor polycarbonaten, diervoeding en meststoffen. De meest waardevolle componenten moeten volgens de onderzoekers voorrang krijgen. Wat overblijft, is geschikt voor vergisting tot biogas.

Neveneffecten

De onderzoekers zien niet alleen veel kansen door de toepassingen van de algen, maar ook omdat zeewier geen landbouwgrond, zoetwater of mest nodig heeft. De algen kunnen in de Noordzee worden gekweekt, waar veel ruimte beschikbaar is. De teelt concurreert dus niet met voedselteelt op het land.

Verder stellen de onderzoekers dat zeewierteelt relatief weinig energie kost. Bovendien kan het restafval dat overblijft na bioraffinage worden vergist tot biogas.

Tot slot benoemen de wetenschappers de interessante neveneffecten van de teelt. Zo kan zeewier mogelijk golven dempen, met gunstige gevolgen voor kustafslag en windparken op zee. Ook kunnen grootschalige zeewierboerderijen op zee fungeren als oase, toevluchtsoord of kraamkamer voor (onder)waterflora en -fauna.

Zeewierboerderij op Texel

Het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) heeft het bioraffinageproces van zeewier samen met Wageningen UR en een aantal (chemische) bedrijven, waaronder Rodenburg Biopolymers, ATO en Proces, in kaart gebracht. Volgens de organisaties worden de kansen van zeewierteelt ondertussen steeds breder erkend.

Een aantal partijen houdt zich dan ook al even bezig met zeewierteelt, zoals Ecofys, Hortimare en Stichting Noordzeeboerderij. Laatstgenoemde installeerde vorig jaar een testveld voor de kweek van zeewier bij Texel.

In Schotland werken onderzoekers momenteel aan de ontwikkeling van de eerste Schotse zeewierboerderij op commerciële schaal.

Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | Foto: Geoff Stearns, via Flickr Creative Commons (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven)