16-09-2015 18:09 | Door: Chris Thijssen

LTO Nederland pleit voor nieuw, krachtig beleid op het terrein van innovatie en groene energie in de land- en tuinbouw. Hiermee wil de organisatie die sectoren een forse financiële impuls geven.

De Nederlandse land- en tuinbouw blinken volgens LTO Nederland uit in innovatie. De sectoren werken steeds duurzamer in productieketens die hun verantwoordelijkheid nemen en waarmaken. Het kabinet moet dit ondersteunen, zegt Albert Jan Maat, voorzitter van LTO Nederland in reactie op de Miljoenennota 2016.

Hij benadrukt dat de agrarische sector de afgesproken reductie van CO2 en broeikasgassen ruimschoots heeft gehaald. De sector zou bovendien goed zijn voor 42 procent van alle hernieuwbare energie in ons land. Volgens de voorzitter is op beide fronten nog meer bereikbaar, als daar een apart stimulerend beleid voor boeren en tuinders bij wordt gevoerd, bijvoorbeeld op het gebied van energie.

Opbrengstprijs

Als het gaat om gezond en goed voedsel, moet er volgens Maat ook een fatsoenlijke opbrengstprijs voor boer en tuinder zijn. “De dominante gedachte dat door vrije marktwerking voedsel zo goedkoop mogelijk moet zijn, is niet meer van deze tijd. Voedsel verdient een faire prijs”, zegt de voorzitter.

LTO Nederland maakt in elk geval ruimte vrij om binnen productieketens afspraken te maken over verdere verduurzaming en een evenwichtiger verdeling van marges.

Doorpakken

Daarnaast zegt de vereniging de lastenverlichting voor boeren en tuinders in 2016 te ondersteunen. “Als dit de lijn blijft voor komende jaren, krijgen ondernemers een beter toekomstperspectief en daar zitten vooral jongeren om verlegen”, zegt Maat.

Voor boeren en tuinders in Nederland stegen de lasten de afgelopen jaren meer dan in omringende landen. Hieronder vallen onder andere de belasting op brandstoffen (rode diesel), de hogere assurantiebelasting en de hogere keuringskosten. Nu het kabinet vaart zet achter een verder economisch herstel, moet zij volgens Maat wel doorpakken.

“Compenseer het rode dieselnadeel van € 75 mln en investeer € 50 mln in de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), zodat deze beter en doelgerichter kan werken”, vervolgt Maat. “Een exportland bij uitstek kan niet zonder een gezaghebbende voedsel- en warenautoriteit.”

Bron: LTO Nederland | Foto: bert knottenbeld, via Flickr Creative Commons (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven)