21-09-2015 09:27 | Door: Chris Thijssen

Compost toedienen aan landbouwgrond zou volgens onderzoekers helpen om de methaangas vast te leggen in de bodem. Hierdoor kunnen landbouwers helpen klimaatverandering tegengaan.

Uit onderzoek van wetenschappers van onder andere Wageningen UR en de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) blijkt dat het gebruik van compost de capaciteit van de bodem om methaan vast te houden verhoogt.

De extra voedingsstoffen uit de compost zouden helpen bij het verwerken van het methaan. Volgens de onderzoekers kunnen landbouwers door regelmatig compost toe te dienen aan de bodem de klimaatverandering helpen remmen.

In vergelijking met natuurgrond neemt landbouwgrond volgens de onderzoekers minder methaan op. 

Methaan en koolstofdioxide

Tot nu toe werd gedacht dat landbouwgrond een beperkte methaanopname heeft. Om dit te testen, voerden de onderzoekers methaanmetingen uit bij twee types landbouwbodem, een zandleembodem en een kleibodem. Hiervoor voegden ze verschillende soorten biologisch materiaal toe, zoals rioolslib, compost en houtachtig materiaal.

De resultaten waren volgens de onderzoekers verrassend. Biologisch materiaal, vooral compost, bleek een duidelijk effect te hebben op de aanwezigheid van methaan en koolstofdioxide in de bodem. De compost hield meer methaan vast.

Bacteriën in de bodem kunnen dit methaan vervolgens omzetten in energie die nuttig is voor het organisme zelf. Zo onttrekken ze het krachtige broeikasgas uit de lucht. 

Bron: Europese Commissie, VILT | Foto: Diana House, via Flickr Creative Commons (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven)