23-09-2015 18:28 | Door: Chris Thijssen

Astra Agro Lestari, de tweede grootste palmolieproducent in Indonesië, heeft nieuw beleid ontwikkeld om ontbossing in zijn gehele productieketen tegen te gaan.

Het nieuwe beleid van de Indonesische palmolieproducent Astra Agro Lestari (AAL) richt zich op de bescherming van bossen, veengebieden en lokale gemeenschappen. De maatregelen zijn bedoeld voor de gehele productieketen, waaronder alle dochterondernemingen en samenwerkende leveranciers, plantages, raffinaderijen en fabrieken.

In het nieuwe beleidsplan staat dat AAL nauw gaat samenwerken met kleine boeren, NGO’s en andere stakeholders om positieve verandering teweeg te brengen. Het voorkomen van ontbossing, behoud van veengebieden en respect voor mensenrechten zijn de drie pijlers waarop de maatregelen zijn gebaseerd.

300.000 hectare

De Indonesische producent heeft bijna 300.000 hectare aan ontwikkelde plantages en bezit ook onontwikkelde bossen en veengebieden. Een groot deel daarvan bestaat uit leefgebied voor bedreigde olifanten en orang-oetans. Wanneer die bossen worden gekapt, verdwijnt het leefgebied voor deze dieren.

Ontbossing voor uitbreiding van de activiteiten van LAA leidt daarnaast tot meer CO2-uitstoot. Ook de aanleg van palmolieplantages in veengebieden is hier een oorzaak van. Als ontwaterde veenbodems gaan branden, veroorzaakt dat veel luchtvervuiling en CO2-uitstoot.

Verantwoordelijkheid

Het nieuwe plan van AAL is in lijn met vergelijkbare toezeggingen die zijn gedaan door bedrijven als Cargill, Wilmar en Musim Mas. De maatregelen zijn daarnaast een reactie op de oproep vanuit verschillende sectoren over het feit dat de producent de verantwoordelijkheid voor de effecten van zijn bedrijfsvoering moet nemen.

AAL zegt de maatregelen door te voeren in zijn huidige en toekomstige activiteiten. Wanneer de producent daarmee start, is niet bekend.

Bron: Astra Agro Lestari | Foto: Lian Pin Koh, via Flickr Creative Commons (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven)