28-09-2015 10:14 | Door: Chris Thijssen

Ook microalgen treden officieel toe tot het duurzame voedsellandschap. Vanaf nu kunnen (micro)algen in Europa biologisch gecertificeerd worden.

Dat schrijft Skal. Voorheen was de teelt van microalgen nog niet duidelijk benoemd in de biologische verordeningen van de Europese Commissie (EC). Daardoor waren de criteria voor biologische algenteelt niet bekend en konden kwekers het Europese Biologisch-keurmerk niet gebruiken.  

De EC heeft nu een interpretatie geschreven over hoe de productie van biologische microalgen in de bestaande biologische verordering moet worden gelezen. 

Planten en zeewier

De interpretatie houdt in dat microalgen per direct onder de biologische verordening vallen. Dat betekent dat het Europese Biologisch-keurmerk vanaf heden ook mag worden gebruikt op consumentenverpakkingen van biologische microalgen en op producten die biologische microalgen bevatten.

Dit geldt ook voor microalgen die worden geïmporteerd, mits die voldoen aan de eisen uit de verordening die gaat over de import van biologische producten.

In de huidige biologische verordening zijn microalgen nog niet opgenomen als specifieke groep. De verordening bevat wel voorschriften voor de biologische teelt van onder andere zeewier en planten. Planten en microalgen zijn beide fotosynthetische organismen, dus de productievoorschriften voor planten zouden ook voor microalgen geschikt kunnen zijn. Deze gelden ook voor waterplanten, zoals witte waterkers.

Ook vertoont de productie van microalgen overeenkomsten met die van zeewier, al vindt de teelt van microalgen niet in zee plaats, maar in speciale systemen, zoals hydrocultuursystemen in kassen.

Totdat de Europese Commissie meer duidelijkheid geeft, gelden voor de teelt van microalgen daarom de algemene biologische productievoorschriften en de voorschriften voor de sector planten of zeewier.

Duurzame technieken

Dat betekent onder andere dat bij de gebruikte technieken elke bijdrage aan milieuvervuiling voorkomen of zoveel mogelijk beperken. Daarnaast moeten kwekers voor het voorkomen van schade door plagen en ziekten vertrouwen op de bescherming van natuurlijke vijanden, de keuze van soorten en rassen en teelttechnieken.

Met de toevoeging van microalgen aan de biologische verordeningen, lijkt het erop dat de Europese Commissie microalgen erkent als volwaardig voedselproduct en kansen ziet voor de biologische certificering van het product.

Bron: Skal | Foto: Abhishek Shirali, via Flickr Creative Commons (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven)