15-10-2015 18:28 | Door: Chris Thijssen

Het biotechnologiebedrijf Plant Lighting uit Bunnik start een proef met belichten op basis van gewasbehoefte. Met lelies als proefgewas wil het bedrijf testen hoe telers elektriciteit kunnen besparen.

Het project is door het ministerie van Economische Zaken en LTO Glaskracht Nederland geselecteerd als een van de zeven projecten voor het programma Kas als Energiebron. Plant Lighting krijgt € 31.885 om het onderzoek uit te voeren.

Uit eerder onderzoek blijkt dat telers met bepaalde belichtingsmaatregelen 45 procent op elektra kunnen besparen. 

Zo zou de compensatie van een lagere intensiteit belichting met CO2-dosering leiden tot besparingen, evenals het eerder uitschakelen van belichting bij voldoende daglicht. Daarnaast kunnen telers besparen door aan het begin en einde van de teelt een deel van de armaturen permanent uit te schakelen.

Gewasbehoefte

In het eerdere onderzoek werden de eerste twee genoemde maatregelen echter ‘op gevoel’ geïmplementeerd, in plaats van op de lichtbehoefte van de betreffende gewassen. Het afstemmen van deze maatregelen op die behoefte-informatie is volgens de onderzoekers een cruciale voorwaarde voor een goede energiezuinige teeltplanning.

Om deze informatie te verkrijgen, gaat Plant Lighting voor drie lelierassen de curve voor behoefte aan licht bepalen. Het bedrijf meet hiervoor wekelijks onder meer de plantlengte, het plantgewicht, het takgewicht, het bolgewicht en het aantal bladeren.

Volgens Plant Lighting is het bepalen van de curve specifiek voor de lelie, maar kan het principe van het belichten op basis van deze behoefte ook worden toegepast bij de teelt van gewassen als de chrysant, lisianthus, bouvardia en bepaalde potplanten.

Het programma Kas als Energiebron is een samenwerkingsprogramma van het bedrijfsleven en de overheid om de verduurzaming op energiegebied mogelijk te maken. Het totale programma wordt door beide partijen gefinancierd.

Bron: Kas als Energiebron | Foto: Ian Muttoo, via Flickr Creative Commons (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven)