30-10-2015 18:03 | Door: Dimitri Reijerman

Peter Harris, de Europese sustainability director voor UPS, ziet duurzaamheidskansen in het grootschalig afvangen van methaan uit organisch afval. Het groene gas kan dienen als brandstof voor trucks.

Harris hield onlangs een Ted-voordracht die inmiddels online. Daarin schetst hij een beeld waarin de methaangassen die vrijkomen uit organisch afval kunnen worden gebruikt als brandstof voor vrachtauto's.

Met name voor vervoer over lange afstanden is biomethaan in de ogen van Harris zeer geschikt omdat conventionele motoren op het groene gas kunnen rijden. Ook denkt hij dat elektrische trucks voor lange afstanden niet realistisch zijn vanwege de beperkte actieradius die de huidige accutechnologie biedt.

De sustainability director zegt dat biovergisting al op kleine schaal wordt ingezet, maar er liggen in de ogen van Harris juist grote kansen om het groene gas breed in te zetten voor wegtransport. Hij wijst er ook op dat het mogelijk is om in het bestaande gasleidingennetwerk groen gas te injecteren waardoor een groot deel van de infrastructuur al voor handen is.

Flinke CO2-reductie

Harris stelt dat uit voorzichtige berekeningen blijkt dat als alle vrachtauto's voor de langere afstanden op biogas rijden, de CO2-emissies van het wegverkeer met circa een kwart afnemen. Dat is vergelijkbaar met het van de weg halen van 100 miljoen auto's.

De UPS-duurzaamheidsspecialist noemt het onderzoeken van het zo efficiënt mogelijk winnen en grootschalig inzetten van methaangas als een speerpunt om de transitie van diesel naar het groene gas mogelijk te maken.

Ook pleit Harris ervoor om overheidsbeleid tegen het licht te houden, omdat in sommige landen biogas juist niet als een dieselalternatief gezien wordt, bijvoorbeeld door subsidies voor fossiele brandstoffen.

UPS-experimenten

UPS experimenteert zelf al volop met duurzamere brandstoffen of elektrisch vervoer. Zo rijdt het bedrijf in Amsterdam en Rotterdam deels elektrisch en zijn er initiatieven zoals UPS Access Points, waarmee UPS zendingen clustert, om zo minder kilometers te hoeven maken.

UPS truck

Bron: UPS | Foto: By D'oh Boy (Mark Holloway) from Beatty, Nevada, USA (UPS Triple) [CC BY 2.0], via Wikimedia Commons