06-11-2015 12:02 | Door: Dimitri Reijerman

Ongeveer een derde van de logistieke bedrijven in Nederland heeft een duurzaamheidsstrategie. De helft van de bedrijven in de logistieke sector meet bovendien zijn duurzaamheidsprestaties.

Dat is de conclusie van een onderzoek van Logistiek.nl en ABN Amro. Bij het Nationaal Duurzaamheidsonderzoek Logistiek zijn tweehonderd personen ondervraagd. Deze werken onder andere als logistiek manager of directeur bij verladende ondernemingen, groothandels en logistiek dienstverleners.

Naast een derde van de ondervraagden die al een concrete duurzaamheidsstrategie hebben, is ongeveer een derde van de bedrijven bezig om deze op te stellen.

Verder blijkt dat logistieke bedrijven vooral proberen de reductie van de uitstoot van broeikasgassen en NOx in kaart te brengen. Ook scharen bedrijven de klant- en medewerkerstevredenheid onder de noemer duurzame doelstellingen.

Bron: ABN Amro | Foto: By Uberprutser (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons