15-12-2015 13:30 | Door: Dimitri Reijerman

Koninklijke Rotra heeft in de containerterminal in Doesburg een LNG-vulstation geopend dat geschikt is voor zowel voor vrachtauto's als binnenvaartschepen.

Met een multimodaal tankstation voor LNG claimt Rotra de eerste te zijn in Europa. Het vulstation kan gebruikt worden door trucks die op LNG rijden, maar ook door binnenvaartschepen die op vloeibaar aardgas kunnen varen. Voor de bouw is een TEN-T-subsidie verkregen van de EU.

Rotra zegt met de ingebruikname van het station de multimodale vervoersketen te verduurzamen. De onderneming ziet LNG als een schonere brandstof dan stookolie.

Container Terminal Doesburg is nog in aanbouw. Het bedrijfsterrein moet in april 2016 klaar zijn. Rotra ziet de terminal als een belangrijk regionaal logistiek knooppunt voor containervervoer via de binnenvaart. Momenteel worden containers via trucks vanuit de havens van Rotterdam en Antwerpen naar de regio vervoerd, maar Rotra denkt circa tweehonderd vrachtwagenbewegingen per week te kunnen besparen.

Bron: Rotra | Foto: By BoH (Own work) [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons