24-12-2015 14:21 | Door: Dimitri Reijerman

Truck platooning, waarbij zelfrijdende trucks in colonnes naar Rotterdam rijden, bespaart niet alleen brandstof, maar het zorgt ook voor een betere doorstroming van het verkeer.

Dat zegt Bastiaan Krosse van TNO in DuurzaamBV Radio naar aanleiding van de European Truck Platooning Challenge volgend jaar. De brandstofbesparingen van truck platooning zijn aanzienlijk: "De voertuigen hebben een groot voordeel dat zij niet tegen de wind hoeven te boksen. Er is minder wrijwingsverlies door de wind. Dit kan voor het tweede voertuig een brandstofbesparing van 10 procent opleveren."

Een ander voordeel is dat gekoppelde vrachtauto's in een konvooi veel constanter rijden. Dat levert niet alleen verdere brandstofbesparingen op, maar zorgt ook voor een soepeler doorstroming van het overige verkeer.

Krosse denkt dat truck platooning over vijf jaar realiteit wordt: "Ik voorzie dat wij het de komende jaren stap voor stap gaan uitproberen op de openbare weg. Waar wij mee bezig zijn in Nederland is dat we proberen om voor 2020 technisch zo te organiseren dat dit kan", aldus Krosse.

Een voorwaarde voor de grootschalige uitrol van truck platooning is wel dat de regelgeving vanuit de overheid op orde is. Momenteel is er nog een ontheffing nodig.

Foto: Scania