07-01-2016 10:02 | Door: Dimitri Reijerman

Amsterdam wil het water in de stad, waaronder het grachtenstelsel, de komende jaren beter gaan benutten. Onder andere goederenvervoer over de grachten moet geïntensiveerd worden.

Dat heeft het stadsbestuur vastgelegd in het conceptplan Watervisie Amsterdam 2040. Volgens de gemeente groeit de passagiers-, beroeps- en cruisevaart in de stad, terwijl ook het inwoneraantal toeneemt. Daarom zijn er volgens de gemeente maatregelen nodig om het water in Amsterdam optimaal en duurzaam te benutten.

Een van de voorstellen in het Watervisie-rapport is om goed te bekijken naar de mogelijkheden die er zijn om meer goederen via de grachten te vervoeren. Door goederen over het water te vervoeren, kan vervoer over de weg worden verminderd.

Momenteel wordt slechts minder dan 1 procent van de goederen in Amsterdam via de grachten vervoerd, maar in het stadscentrum loopt het bevoorradingsverkeer steeds vaker vast. Ook de milieu-eisen worden steeds hoger.

Vooral volumineuze goederen

Amsterdam ziet vooral kansen in het vervoer van volumineuze goederen, zoals afval en bouwtransport naar bouwplaatsen die langs het water liggen. Om meer goederenvervoer via de grachten te laten verlopen, moeten er meer ligsplaatsen en steigers komen voor het inladen en uitladen van goederen.

Daarnaast zijn investeringen nodig in overslaglocaties om vervoer van goederen in vrachtauto's en op binnenvaartschepen naar kleinere boten mogelijk te maken.

Bron: Gemeente Amsterdam | Foto: By Massimo Catarinella (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons