03-02-2016 18:03 | Door: Dimitri Reijerman

Bedrijven die actief zijn in de logistieke sector vinden onderwerpen als klanttevredenheid en kostenbesparingen belangrijker dan duurzaamheid. Tegelijkertijd is twee derde van bedrijven bezig met een duurzaamheidsstrategie, of heeft deze al opgesteld.

Dat blijkt uit het Nationaal Duurzaamheidsonderzoek Logistiek van ABN Amro in samenwerking met Logistiek.nl. Daarbij werden 244 respondenten bij logistiek dienstverleners en transportbedrijven ondervraagd.

In de top 3 van belangrijkste onderwerpen op de strategische managementagenda is het onderwerp duurzaamheid op de derde plaats te vinden. Klanttevredenheid en kostenbesparingen staan op positie 1 en 2. Van de ondervraagde bedrijven heeft 22 procent nog geen duurzaamheidsstrategie ontwikkeld, terwijl 37 procent daar nog mee bezig is. Wederom 37 procent zegt al een duurzaamheidsstrategie te hebben.

De helft van de bedrijven in de logistieke sector hanteert KPI's, ofwel kritieke prestatie-indicatoren, om duurzame factoren meetbaar te maken. Speerpunten daarbij zijn het reduceren van schadelijke emissies en het verminderen van het brandstof- en grondstofverbruik.

Onderling wantrouwen vormt hindernis

Verder blijkt uit het onderzoek dat maar weinig bedrijven bereid zijn om te investeren in duurzaamheid als niet van tevoren de te verwachten opbrengsten duidelijk zijn. Ook geeft de doelgroep aan dat het geringe vertrouwen tussen verladers en logistiek dienstverleners een belemmering kan zijn om logistiek verduurzaming te bereiken.

Bron: Logistiek.nl | Foto: Duurzaambedrijfsleven