05-04-2016 10:30 | Door: Dimitri Reijerman

De transport van goederen via de binnenvaart is de afgelopen tien jaar sterk gegroeid, vooral in BRIC-landen als China en India.

Dat meldt onderzoeksbureau Panteia. De onderzoekers hebben gekeken naar het transport van goederen in 64 landen, goed voor 90 procent van het totale goederenvervoer in de wereld. Ook doet Panteia voorspellingen over trends in 2016 en 2017 op basis van cijfers van het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

In totaal had de internationale goederenvervoer via zogeheten landmodaliteiten, ofwel de weg, rail en binnenvaart, in 2015 een omvang van 128 miljard ton. In 1995 bedroeg het cijfer nog 95 miljard ton, wat neerkomt op een groei van 34 procent.

Vooral in de BRIC-landen (Brazilië, Rusland, India en China) is het transport de afgelopen tien jaar flink gegroeid. China kwam uit op een groei van 95 procent en India op 75 procent. Opvallend daarbij is dat de BRIC-landen een flinke groei laten zien van relatief duurzame transportmodaliteiten in de vorm van vooral de binnenvaart en in mindere mate spoorvervoer. Alleen al in India steeg de afgelopen tien jaar de binnenvaart met 175 procent.

Naar verwachting zal dit jaar en in 2017 wereldwijd het transport via de binnenvaart verder aantrekken. Het vervoer over land blijft stabiel, terwijl goederentransport via rail iets groeit.

In de cijfers over de EU is verder op te maken dat het transport over de weg in tonnage de afgelopen tien jaar zelfs is gedaald. In totaal nam het transport over land met 7 procent af. In de Verenigde Staten is sprake van een groei van ongeveer 12 procent. Deze groei zal naar verwachting nog iets toenemen.

Ontwikkelingen EU-transport

Bron: Panteia | Foto: Panteia, By Frans Berkelaar [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons