08-04-2016 09:32 | Door: Dimitri Reijerman

Het Sustainable Shipping Initiative (SSI), een consortium van bedrijven die een duurzame scheepvaartindustrie nastreven, wil dat de International Maritime Organisation (IMO) snel harde afspraken maakt om de CO2-emissies van de scheepvaart aanzienlijk te reduceren.

De IMO heeft op 18 april een vergadering waarin onder andere het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen door de scheepvaart aan de orde komt. Het SSI wil dat de IMO een 'robuust en ambitieus' plan op tafel legt waarmee de maritieme sector zijn steentje bijdraagt aan de doelstellingen van het COP21-Klimaatakkoord.

Alastair Fischbacher, CEO van SII, zegt dat er haast geboden is: "De laatste cijfers van de IMO laten zien dat, als er niks gebeurt aan de uitstoot van broeikasgassen, de uitstoot door de scheepvaart met 250 procent is gegroeid in 2050. Dat is 17 procent van de wereldwijde uitstoot. Dat is onacceptabel."

Op de agenda van de IMO-bijeenkomst staan voorstellen om de uitstoot van CO2 door de scheepvaart beter in kaart te brengen. Ook wordt er gesproken over CO2-reductiedoelstellingen.

Fischbacher stelt dat de maritieme industrie op dit moment nog zelf aan het roer staat met betrekking tot het nemen van maatregelen om aanzienlijke reducties in de uitstoot van CO2 mogelijk te maken. Als de sector te lang een afwachtende houding blijft aannemen, dan zullen overheden hard ingrijpen, zo verwacht hij.

De SSI, waarin onder andere ABN Amro, Unilever en Akzo Nobel zitting hebben, wil met een zelf opgesteld actieplan de scheepvaart richting 2040 verduurzamen. Een van de mogelijkheden is het inzetten van LNG als brandstof, maar er zijn ook andere opties.

Bron: MarineLink | Foto: public domain