18-04-2016 07:01 | Door: Dimitri Reijerman

In de haven van Vlissingen is bij wijze van proef begonnen met huet bunkeren van vloeibaar aardgas (LNG) via de truck-to-ship-methode. Met de inzet van LNG wil havenbedrijf Zeeland Seaports zijn emissies verminderen.

De tankauto is geplaatst aan de Dwarskade in de Kaloothaven van Vlissingen. Schepen kunnen daar tot eind dit jaar LNG, afkomstig van Chemgas, tanken, meldt Zeeland Seaports. Dan zal ook besloten worden of het bunkeren van LNG in de Vlissingse haven beschikbaar blijft.

Havenbedrijf Zeeland Seaports wil LNG inzetten om de aantrekkelijkheid van de Zeeuwse havens te vergroten en de uitstoot van CO2, NOx en fijnstof door de scheepvaart te verminderen. Uiterlijk in 2020 wil het havenbedrijf vaste voorzieningen of oplossingen voor LNG-bunkering implementeren.

Het gebruik van LNG in de scheepvaart neemt toe als vervanger voor stookolie of diesel. Hoewel het nog steeds gaat om een fossiele brandstof heeft LNG een aantal voordelen, waaronder de nodige duurzaamheidswinst, zoals onze infographic laat zien.

 

Bron: Havenbedrijf Zeeland Seaports | Foto: Havenbedrijf Zeeland Seaports