21-04-2016 17:09 | Door: Dimitri Reijerman

TNO is samen met een groot aantal partijen een project gestart dat moet zorgen voor efficiënter, en daarmee duurzamer, transport van binnenvaartschepen met olieproducten in de Amsterdamse haven.

binnenvaart

Het systeem, dat nog in aanbouw is, moet data van zogeheten kegelschepen bundelen. Deze binnenvaartschepen vervoeren olieproducten in de Amsterdamse havenregio. Door gegevens over lading, positie, de route en de veiligheidseisen te delen en te combineren, wil TNO met behulp van algoritmes de verwachte aankomsttijd op de steigers van terminals en ligplaatsen nauwkeurig gaan bepalen.

De data is niet alleen afkomstig van binnenvaartschepen, maar ook van bedrijfssystemen en sensoren in de infrastructuur.

Big data voor verduurzaming

Met dit big data-project denkt TNO dat in de logistieke keten niet alleen de veiligheid is te vergroten, met name doordat risico's real-time inschatbaar zijn, maar dat er door efficiënter te varen er ook een aanzienlijke duurzaamheidsslag is te maken. Ten slotte kunnen de deelnemers een kostenbesparing verwachten.

Het project rondom het beter aansturen van kegelschepen vormt een onderdeel van het project Slim Datagebruik voor Logistieke Innovaties van het Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) Dinalog.

Onder andere schippers (Bugro b.v. m.t.s Hanna), bevrachters (UniBarge, Somstrans, TankMatch, Interstream Barging), surveyors (SGS, Saybolt), terminals (Vopak, Eurotank, Oiltanking), Havenbedrijf Amsterdam, de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, de branchevereniging BLN-Schuttevaer en UAB-Online (Advisor Software Solutions) doen mee aan het initiatief.

Bron: TNO | Foto: By Marc Bos (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons, TNO