01-06-2016 14:40 | Door: Chris Thijssen

Tijdens de TEN-T Dagen, van 22 tot en met 24 juni in Rotterdam, bedenken professionals uit de Europese transport- en verkeerssector oplossingen voor knelpunten in het Europese transportnetwerk.

Zij delen daarnaast goede voorbeelden en innovaties op het gebied van techniek, regels en financiering. Deelnemers aan de conferentie zijn vervoerders en infrastructuurbeheerders, parlementariërs, bestuurders en investeerders uit heel Europa en de omringende landen. Maar liefst vier Eurocommissarissen voeren het woord.

De organisatie verwacht circa tweeduizend deelnemers.

Vergroening bestaande infrastructuur

Het Trans-Europese Netwerk voor Transport (TEN-T) is een gezamenlijk netwerk waarin de nationale EU-netwerken voor goederentransport en passagiersvervoer, op het land, in de lucht en over water, worden verbonden. De gedachte hierachter is dat vrij en ongehinderd vervoer van goederen en personen over landsgrenzen heen bijdraagt aan economische groei en banen creëert.

Naast het verbinden van netwerken is ook efficiënt gebruik en vergroening van bestaande infrastructuur een doel. Onder meer door digitalisering, stimuleren van multimodaal transport en schonere brandstoffen, zoals biobrandstof, LNG, waterstof en elektrisch.

Investeren in slim en groen transport

Henk van Elburg, die eerder het programma rondom het Klimaatpaviljoen tijdens de COP21 IN Parijs organiseerde, verzorgt de logistieke organisatie rond de verwachte circa zestig ministeriële delegaties uit de EU-landen en zogenoemde partnershiplanden. Dit doet hij in samenwerking met de Europese Commissie, die het congres samen met het ministerie organiseert.

“Het congres heeft als thema Investeren in slim en groen transport”, zegt Van Elburg. “De financiering van projecten met Europese, maar ook semi-publieke en private middelen krijgt daarbij veel aandacht. Het Junckerplan (EFSI) staat centraal. Behalve plenaire bijeenkomsten en workshops is er ook een grote expositie, binnen en buiten, waar meer dan honderd projecten en innovaties uit heel Europa te zien zullen zijn.”

Aanmelden

Deelname aan de meerdaagse TEN-T Dagen in de Van Nelle Fabriek in Rotterdam is gratis. Aanmelden kan tot 10 juni via deze link. Daar is ook het volledige programma te vinden.

Connecting Europe Facility

Sinds 2014 ondersteunt het team Mobiliteit en Regionale Ontwikkeling in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu publieke en private partijen bij het participeren in Europese corridor-fora en –studies, die een bijdrage leveren aan de realisatie van het TEN-T-netwerk.

De Rijksoverheid voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) ondersteunt partijen bij subsidieaanvragen bij de Connecting Europe Facility (CEF), een van de andere financiële instrumenten van de EU voor transport en vervoer.

Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | Foto: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven)