09-08-2016 12:23 | Door: Chris Thijssen

De International Maritime Organization (IMO) publiceert op een nieuwe website energie-efficiënte technieken voor de scheepvaart. Dit moet de scheepvaart duurzamer maken.

Dat schrijft Maritiem Nieuws. De IMO, een gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties, publiceert de technieken op de website onder vijf categorieën, zoals machinerie en verbeteringen op het gebied van voortstuwing en de romp.

Daarnaast is er aandacht voor energieverbruikers, energieterugwinning en technische oplossingen voor het optimaliseren van de operatie.

Duurzame technieken

Per categorie zijn alle besparende technieken en systemen geordend en wordt vermeld wat de technische rijpheid ervan is. Daarnaast toont de website op welk type schepen een techniek of systeem van toepassing is.

Behalve een uitleg per techniek, verwijst de IMO ook onderzoeken en studies over de betreffende technieken. Bij bepaalde technieken en systemen wordt bovendien een kostenindicatie gegeven.

Uitstoot van broeikasgassen

De publicatie van de energie-efficiënte technieken komt voort uit het Global Martime Energy Efficiency partnerships (Glomeep)-project. Doel van dit project is het gebruik van energie-efficiënte technieken aan boord van schepen te ondersteunen om de uitstoot van broeikasgassen door de scheepvaart terug te dringen.

Bron: Maritiem Nieuws, International Maritime Organization | Foto: public domain