25-08-2016 15:00 | Door: Hidde Middelweerd

Het BICEPS netwerk, een consortium van multinationals dat duurzame scheepvaart wil stimuleren, start met een beoordelingssysteem op het gebied van duurzaamheid, speciaal voor vrachtschepen.

Het consortium gaat in de toekomst eerder gebruik maken van vrachtschepen die goed scoren op het zogeheten BICEPS Rating System. Hiermee creëert het een drijfveer om scheepvaart verder te verduurzamen.

Duurzaamheid

Door middel van het beoordelingssysteem wil het consortium volledige transparantie creëren over de duurzaamheidsprestaties van de verschillende rederijen. Op basis hiervan bepalen de multinationals van wiens diensten ze gebruik gaan maken. Rederijen worden beoordeeld op 5 thema’s, te weten: communicatie en rapportage over duurzaamheid, emissies, verbeterprojecten op het gebied van duurzaamheid, samenwerkingsprojecten en ambities op de lange termijn.

Veel uitstoot

De scheepvaart stoot van oudsher een hoge mate van zwavel, zwarte koolstof en CO2 uit. Om dit terug te dringen werd het BICEPS Netwerk opgericht. Dit is een consortium bestaande uit AB InBev, AkzoNobel, DSM, FrieslandCampina en Huntsman.

Bron: Biceps Network | Foto: public domain