08-09-2016 19:00 | Door: Hidde Middelweerd

Schiphol is deze week gestart met een pilot om mestkorrels van struviet uit afvalwater van vliegtuigen te halen. De eerste mestkorrels werden deze week uitgestrooid bij de landingsbanen op Schiphol-Rijk en Noord-West.

De struvietkorrels worden ontwikkeld door een fosfaatverbinding uit afvalwater van vliegtuigen te halen. De korrels dragen bij aan een gezonde groei van planten en gras.

Fosfaatverbinding

“We kunnen niet leven zonder fosfaat”, zegt Leon Bakuwel, strategisch adviseur utilities van Schiphol. “Het is belangrijk voor de groei van planten en daarmee voor de voedselvoorziening, maar de voorraad fosfaat is eindig.”

Met deze pilot creëert Schiphol zelf fosfaat en geeft de luchthaven afvalwater uit vliegtuigen een tweede leven. De luchthaven werkt voor deze pilot samen met zuiveringspartner Evides en onderzoeksinstituten KWR en Vewin.

Gezond gras

“De korrels dragen bij aan een gezonde conditie van het gras, waardoor onkruid geen kans krijgt”, zegt Rosanne Blijleven, habitat management specialist van Schiphol. “Ook kunnen op deze manier vogels op afstand gehouden worden. De stof terugbrengen in de grond is een van de laatste stappen in het proces van graslandverbetering.“

Afvalzuivering

Tijdens de zuivering van afvalwater blijft water over met een hoge mate van fosfaat. Dat water wordt naar een reactor gepompt, waar struvietkorrels gevormd worden.

“Voor de pilot moest de reactor bij de waterzuiveringsinstallatie worden geplaatst. Evides verbouwt binnenkort de waterzuiveringsinstallatie,” zegt Bakuwel. “We zijn nu in de voorbereidende fase en kijken of het winnen van struviet straks een vaste plaats kan krijgen.”

Bron: Schiphol | Foto: Schiphol (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven)