11-10-2016 09:00 | Door: Hidde Middelweerd

De stimuleringsregeling ‘Schone binnenvaart en duurzame logistiek in Rotterdam’ is 1 oktober van start gegaan. De regeling is een initiatief van Havenbedrijf Rotterdam en verstrekt investeringen aan projecten die de binnenvaart verduurzamen.

Projecten die leiden tot een vermindering in brandstofverbruik, uitstoot van broeikasgassen en luchtemissies zoals NOx, kunnen gebruikmaken van de stimuleringsregeling. Aanvragen kunnen tot 31 december 2016 worden ingediend.

Dit meldt Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart (EICB), bij wie de aanvragen voor financiering ingediend moeten worden, op zijn website.

Milieu

Van de beschikbare financiën komt 25 procent ten goede aan onderzoeksprojecten. De overige 75 procent wordt gebruikt voor concrete uitvoering van demonstratieprojecten.

Na 31 december worden de ingediende aanvragen beoordeeld door een onafhankelijke innovatieraad. Die let hierbij vooral op milieurendement. Met andere woorden: hoeveel besparing op brandstof levert het project op? En hoeveel schadelijke emissies worden ermee bestreden?

Aanvraag

Aanvragen worden ingediend bij het EICB en moeten bestaan uit, onder andere, de volgende documenten:

  • Een projectplan;
  • Een projectbegroting;
  • Een openbare samenvatting;
  • En een document waarin de technische haalbaarheid aannemelijk wordt gemaakt.

Bron: EICB | Foto: public domain