04-09-2017 15:20 | Door: Hidde Middelweerd

Transport en Logistiek Nederland (TLN), de ondernemersorganisatie voor wegtransport en logistieke dienstverlening in Nederland, pleit voor emissievrij transport in binnensteden per 2025 en lage emissies in het buitengebied. Dit moet de CO2-uitstoot van de Nederlandse transportsector halveren.

Dat meldt de brancheorganisatie in een persbericht.

Elektrisch transport

Elektrische trucks spelen een belangrijke rol in het terugdringen van CO2-uitstoot in de binnenstad, aldus TLN. De brancheorganisatie pleit er dan ook voor dat de bevoorrading van binnensteden in 2025 alleen nog maar met emissievrije trucks wordt uitgevoerd.

Om dit te bereiken is een subsidieregeling nodig, stelt de brancheorganisatie, zodat transportbedrijven de transitie naar ander materieel ook daadwerkelijk kunnen maken.

Groene brandstof

Voor het transport buiten binnensteden stelt TLN dat groene brandstof (GreenTruckFuel) toegepast moet worden. Op die manier kunnen lage emissies gerealiseerd worden. Elektrisch transport gaat hier pas een rol van betekenis spelen wanneer de techniek toereikend is.

Verduurzaming

TLN pleit ervoor dat de transportsector zo snel mogelijk aan de slag gaat met verduurzaming, zodat de sector de touwtjes in eigen handen houdt en de benodigde veranderingen zo goed mogelijk kan inpassen binnen de sector.

De organisatie stelt daarnaast dat de transitie alleen kan slagen als alle betrokken partijen de schouders eronder zetten, van de rijksoverheid tot transportondernemers.

Bron: TLN | Foto: Shutterstock.com