08-12-2017 07:32 | Door: Hidde Middelweerd

De Nederlandse binnenvaart heeft een vergroeningsfonds nodig, om kaalslag op het gebied van verduurzaming te voorkomen.

Dat stelt ondernemersorganisatie evofenedex.

Duurzame scheepvaart

Het kabinet heeft de ambitie uitgesproken om de binnenvaart in Nederland verder te verduurzamen, door middel van een Green Deal. Evofenedex stelt echter dat de overheid hierin een financiële bijdrage moet leveren, in de vorm van een vergroeningsfonds. Alleen dan zijn schippers in staat om de benodigde verduurzaming te realiseren, stelt de ondernemersorganisatie.

“De investeringen om tot vergroening te komen zijn hoog en de terugverdientijd is lang. Zonder een vergroeningsfonds zal de vergroeningsslag in deze zeer specifieke markt al snel een kaalslag worden, wat grote nadelige maatschappelijke gevolgen heeft”, stelt de organisatie in een publicatie. “Het wordt dan nog lastiger de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen en bovendien zal daardoor de congestie op de weg toenemen.”

Binnenvaart

Tegelijkertijd ziet evofenedex wel kansen tot verduurzaming die de binnenvaart nu al op kan pakken. Zo ziet de organisatie potentie in het monitoren van uitstoot aan boord: “Als binnenvaartschippers structureel zicht krijgen op hun brandstofverbruik, zullen zij zuiniger gaan varen en dus minder brandstof verbruiken. Minder verbruik betekent ook minder CO2 en andere schadelijke uitstoot.”

Bron: evofenedex | Foto: Shutterstock.com