24-01-2018 12:21 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

De stimuleringsregeling ‘Schone binnenvaart en duurzame logistiek in Rotterdam’ van Havenbedrijf Rotterdam is open voor aanvragen. Innovatieve binnenvaartpartijen kunnen een financiële bijdrage vragen voor projecten die de binnenvaart verduurzamen.  

Onderzoeksprojecten die leiden tot reductie van brandstofverbruik, broeikasgassen en luchtemissies door de binnenvaart komen in aanmerking voor een financiële bijdrage van maximaal 25 procent. Projecten die gericht zijn op de concrete uitvoering van demonstraties kunnen tot 75 procent aan bijdrage ontvangen.

Duurzame binnenvaart

De voorstellen kunnen tot 28 februari worden ingediend bij het Expertise- en Innovatie Centrum Binnenvaart (EICB). Een onafhankelijke Innovatieraad beoordeelt de voorstellen op basis van verwacht milieurendement per in het initiatief geïnvesteerde euro in de regio Rotterdam tot 2025.

Ondernemersvereniging Evofenedex, dat handels- en productiebedrijven met een logistieke of internationale operatie vertegenwoordigt, stelde vorig maand nog dat de Nederlandse binnenvaart een vergroeningsfonds nodig heeft.

De vereniging vreest dat de ambitie van het kabinet om de binnenvaart te verduurzamen strandt zonder een financiële bijdrage van de overheid.  

“De investeringen om tot vergroening te komen zijn hoog en de terugverdientijd is lang. Zonder een vergroeningsfonds zal de vergroeningsslag in deze zeer specifieke markt al snel een kaalslag worden, wat grote nadelige maatschappelijke gevolgen heeft”, beargumenteerde Evofenedex.

Bron: Havenbedrijf Rotterdam | Foto: Adobe Stock