15-03-2018 10:03 | Door: Hidde Middelweerd

Rotterdam kampt met luchtvervuiling, met diesel- en benzinevoertuigen als grootste boosdoeners. Om dit probleem het hoofd te bieden, sloot de gemeente Rotterdam een belangrijke verkeersader af voor vervuilend vrachtverkeer. De start-up Breytner zag dit als een kans en startte met volledig elektrische bevoorrading van de binnenstad.

Marie-José Baartmans, mede-oprichter van Breytner, licht toe: “Beperking biedt ook kansen. Als wij nu starten met elektrisch transport, lopen we in de toekomst op kop.” Momenteel is Breytner dan ook de enige partij die elektrische vrachtwagens inzet in Rotterdam.

Baartmans licht de duurzame businesscase van Breytner toe in onderstaande podcast. En vertelt waarom Breytner als eerste Nederlandse bedrijf een Tesla Semi bestelde:

Foto: Breytner