21-08-2014 07:45 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

De gemiddelde CO2-uitstoot in het zeecontainertransport is tussen 2012 en 2013 met bijna 8 procent gedaald. Dat blijkt uit een studie van de non-profitorganisatie Business for Social Responsibility (BSR).

De Clean Cargo Working Group van BSR publiceert ieder jaar de emissiegegevens van de aangesloten rederijen. In het jongste rapport gaat het om ruim 2900 zeeschepen van veertig rederijen. Dat komt overeen met 85 procent van de mondiale vervoerscapaciteit.

Volgens de data daalt de gemiddelde uitstoot per zeecontainer per afgelegde kilometer gestaag. Sinds 2009 is die met 22 procent afgenomen. De afgelopen twee jaar zelfs met 8 procent. De prestaties zijn deels toe te schrijven aan economische veranderingen, maar verbeterde efficiëntie van zeeschepen en gedetailleerdere rapportages spelen een nog grotere rol, blijkt uit het rapport.

Samenwerking

Negentig procent van de internationale handel gebeurt per zeeschip. Het containervervoer is verantwoordelijk voor ongeveer 3 tot 4 procent van de wereldwijde CO2-emissies. In 2050 zijn die naar verwachting verdrievoudigd. De Europese Unie wil met verplichte registraties de uitstoot van broeikasgassen aan banden te leggen, maar de rederijen hebben zelf ook maatregelen genomen.

In het vorig jaar opgerichte Sustainable Shipping Initiative is een coalitie van 19 rederijen vertegenwoordigd, samen met stakeholders en het World Wildlife Fund (WWF). De organisatie streeft naar een duurzame zeescheepvaart in 2040 die tegelijkertijd winstgevend is.

Het rapport van BSR biedt zowel bedrijven als hun klanten inzicht in de CO2-uitstoot van het containervervoer over zee. Die blijken in toenemende mate geïnteresseerd in duurzaamheidsprestaties. Rederij Maersk bijvoorbeeld investeert op verzoek van zijn klanten in moderne, zuinige zeeschepen. Die varen weliswaar langzamer, maar verbruiken minder brandstof.

Bron: BSR, Sustainable Brands, Europese Unie | Foto: Lance Cunningham, via Flickr