06-08-2012 16:48 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

Het begrip duurzaamheid niet gebruiken is de beste manier om duurzame doelen te halen, aldus een onderzoek onder duurzaamheidsmanagers bij Fortune 100-bedrijven.

Steeds meer bedrijven voelen de noodzaak om 'iets' met duurzaamheid te doen. Het is vaak echter volledig onduidelijk wat er precies moet gebeuren. Laat staan dat men weet hoe. Binnen deze bedrijven hebben duurzaamheidsmanagers vaak de grootste moeite het steven te wenden naar een meer duurzame horizon.

Een nieuw onderzoek van onder meer de University of Berkeley onder Fortune 100-bedrijven laat zien wat de 3 eigenschappen zijn van een succesvolle duurzaamheidsmanager. De meest opvallende: vermijd het D-woord!

1. De kunst van het communiceren

Communicatieve vaardigheden zijn de belangrijkste eigenschappen voor een duurzaamheidsmanager. Zelfs belangrijker dan specifieke kennis en ervaring van de sector. Het is van belang het gebruik van vaktaal zoveel mogelijk te mijden en te communiceren in een taal die het bedrijf eigen is. Elke keer opnieuw moet een duurzaamheidsmanager zichzelf en zijn verhaal verkopen aan zijn collegae. Maar in plaats van hetzelfde verhaal 100 keer te vertellen moet hij het verhaal op 100 verschillende manieren vertellen, al naar gelang de kennis en het niveau van zijn gesprekspartner.

2. Samenwerking is cruciaal

Samenwerken met mensen uit verschillende afdelingen van het bedrijf is een van de belangrijkste

taken van een duurzaamheidsmanager. Het creëren van begrip en draagvlak voor de duurzame omslag is van groot belang. In de regel heeft de duurzaamheidsmanager geen enkele beslissingsbevoegdheid heeft over de mensen die hij mee moet krijgen. Een luisterend oor, een tactvol optreden en empathisch vermogen zijn belangrijke instrumenten van een duurzaamheidsmanager. Daarmee kan een manager de persoonlijke motivatie van mensen achterhalen en deze gebruiken om ze mee te nemen in de juiste richting.

3. Brug tussen bedrijf en externe stakeholders

Ten derde dient de duurzaamheidsmanager continu te monitoren wat de sociale en milieutechnische zaken zijn die het functioneren van het bedrijf kunnen bedreigen. Niet de druk van ngo's en regelgeving door overheden zijn de belangrijkste drijfveren voor een meer duurzame koers, maar druk vanuit consumenten, trends in de sector en de wens om de concurrentie voor te blijven zijn de grootste stimulans bij het besluit een nieuwe, duurzame koers te varen.

Alleen in die bedrijven waar het de duurzaamheidsmanager lukt het vertrouwen van zijn collega's te winnen en iedereen zover krijgt hetzelfde doel te ondersteunen, kan een duurzaam beleid succesvol worden geïmplementeerd. En onthoud: gebruik vooral het D-woord niet.

Bron: The Guardian 

Foto: alfoeldi0815