07-09-2012 08:43 | Door:

 

 

 

Voor GroenLinks speelt duurzaam ondernemen een belangrijke rol bij de aanstaande verkiezingen. De partij wil een gelijk speelveld creëren voor duurzame ondernemers. GroenLinks-Kamerlid Liesbeth van Tongeren in gesprek met DuurzaamBedrijfsleven.nl.

“Toen in 2008 de prijs van olie enorm steeg, zag je dat de Verenigde Staten daar veel meer last van hadden dan Europa,” begint Van Tongeren. “Dat komt omdat er hier al zuiniger met energie wordt omgesprongen en er alternatieven bestaan, die niet afhankelijk zijn van fossiele energie. Het openbaar vervoer is hier bijvoorbeeld beter geregeld.” Ze pleit voor het creëren van een kenniseconomie die niet afhankelijk is van fossiele energie. “Met een duurzame kenniseconomie kunnen we beter anticiperen op veranderingen dan bij een grijze business as usual economie.”

De 54-jarige politica ziet bij het ontwikkelen van een kenniseconomie een belangrijke rol weggelegd voor groene ondernemers. Daarom moet er voor hen een gelijk speelveld gecreëerd worden, zodat zij alle ruimte hebben om innovatieve en slimme oplossingen te ontwikkelen. “Want innovatie is dé kern van de kenniseconomie.” Om het voor werkgevers goedkoper te maken om mensen in dienst te nemen, wil GroenLinks de belastingen op werk verlagen. Hierdoor kunnen innovaties wellicht eerder tot stand komen.

 

Groene ondernemers

 

“Jaarlijks gaat er €5,8 mrd gemeenschapsgeld naar fossiele energie, tegen €1,4 mrd voor groene energie,” weet Van Tongeren. “Het gelijke speelveld voor groene ondernemers moet gecreëerd worden door de vervuilers te laten meebetalen. Dit geld moet vervolgens doorvloeien naar de werkgevers en werknemers met lage inkomens.” Ook moet de Europese subsidie van €40 mrd voor landbouw langzaam worden omgebouwd, waardoor dit bedrag aan schone energie kan worden besteed.

 

Kolencentrales draaien op subsidie, niet de windmolens.

 

Over de uitkomsten van het in juli gestarte Meldpunt Groen Ondernemen wil Van Tongeren nog niets zeggen. “Maar het meldpunt is vooral bedoeld voor specifieke problemen in de wet en regelgeving waar groene ondernemers tegenaan lopen.” De ‘hoofdproblemen’ zijn al bekend bij de partij. Zo wil GroenLinks er bijvoorbeeld voor zorgen dat vergunningen aan burgers en bedrijven met groene initiatieven sneller worden verstrekt.

 

Wie is de groenste?

 

GroenLinks is allang niet meer de enige partij met duurzame standpunten. Volgens de website klimaatkeuze.nl is de Partij voor de Dieren zelfs groener en lijsttrekker Marianne Thieme somt GroenLinks in één zucht op met ‘andere’ grijze partijen. Van Tongeren verbaast zich daarover. “Het is jammer dat ze zich zo tegen ons, de partij die het dichtste bij ze staat, afzetten.”

 

Een CO2-reductie van 40% in 2020 is wenselijk, maar vereist onrealistisch grote ingrepen.

 

“Ik begrijp wel dat zij als kleine en nieuwe partij grootse ideeën opschrijven. Ze hebben echter, in tegenstelling tot ons, geen doorgerekende begroting. Wij weten dat onze begroting haalbaar is en helemaal klopt. En we weten ook dat het verminderen van de CO2-uitstoot met 40 procent in 2020, zoals de PvdD voorschrijft, op dit moment helaas niet realistisch is,” zegt de Vlaardingse.

 

Magere duurzame jaren

 

“We hebben in twee jaar tijd naast tegenhouden maar minimale stapjes naar een schone economie kunnen zetten,” aldus de voormalig Greenpeace-directeur over de afgelopen kabinetsperiode. Ze doelt op het tegenhouden van schaliegasboringen, ondergrondse CO2-opslag en de komst van een tweede kerncentrale.

De sfeer veranderde enigszins toen Geert Wilders de VVD en het CDA in de steek liet. D66, ChristenUnie en GroenLinks stampten vervolgens samen met de VVD en het CDA in recordtempo het Lenteakkoord uit de grond. De besluitvaardigheid en daadkracht werden door veel mensen gewaardeerd, maar niet iedereen was positief. “De negatieve reacties vind ik jammer, maar wel begrijpelijk. Er staan natuurlijk dingen in die ook mij pijn doen, maar er zijn in ieder geval wel voor het eerst stappen richting een duurzaam Nederland gezet.”

 

Ook de kiezers vinden dat schone energie een té kleine rol in ons land speelt.

 

“Dat wij vooral als een groene partij worden gezien klopt niet echt. Wij maken geen keuze tussen zorg of windmolens, maar hebben plannen voor alles. Maar een sociaal Nederland kan alleen met een eerlijke schone economie,” vindt Van Tongeren. “De plannen zullen dus op alle gebieden helpen: een schonere lucht, oplossing van het fileprobleem en het creëren van meer werkgelegenheid.”

Foto: GroenLinks