24-07-2015 07:50 | Door: Erik Verheggen

Het Havenbedrijf Rotterdam werkt aan uitbreiding van zijn industriële cluster. De haven zet daarbij in op versterking van de biobased industrie als strategische pijler.

Volgens het Havenbedrijf wordt er in de Rotterdamse haven elk jaar ruim 10 miljoen ton graan, maïs en houtcellulose verhandeld, opgeslagen en overgeladen. De Nederlandse suikerindustrie is bovendien een van de meest concurrerende in de wereld. Rotterdam presenteert zich om die reden als een strategische vestigingsplaats voor biobased bedrijven.

chemie

Rotterdam is naar eigen zeggen al de grootste ‘BioPort’ ter wereld. Bedrijven in de haven produceren jaarlijks meer dan 1,2 miljoen ton biobrandstoffen. Daarnaast vindt 15 miljoen ton grondstoffen voor de hernieuwbare industriesector zijn weg via Rotterdam. Ook wordt ruim 1 miljoen ton biomassa op- en overgeslagen in de Rotterdamse haven.

Biobased producten

De snel stijgende wereldwijde vraag naar biobased producten veroorzaakt een toename van de goederenstromen. Rotterdam speelt daarop in door een terrein van 80 hectare te reserveren op de Maasvlakte 2, speciaal voor biobased activiteiten. De haven hoopt daarmee partijen aan te trekken uit de innovatieve chemische industrie, die werken met biomassa als grondstof.

In samenwerking met E.ON, Vopak, Stedin en Evides investeert de haven van Rotterdam in een industriële infrastructuur en nutsvoorzieningen. Het is volgens de haven een Plug&Play-concept, waardoor biobased bedrijven in een warm bedje terecht komen. Nieuwkomers hoeven niet te investeren in tankopslag, stroomnetten en bijvoorbeeld afvalwaterzuivering.

Bron: Port of Rotterdam | Foto tankopslag: free photos, Creative Commons (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven) | Foto chemie: Havenbedrijf Rotterdam N.V., Projectorganisatie Maasvlakte 2