06-08-2015 18:33 | Door: Dimitri Reijerman

Boskalis en Van Oord hebben een sleutelrol gespeeld bij de voltooiing van het tweede Suezkanaal. Het kanaal, dat donderdag officieel is geopend, moest in opdracht van de Egyptische president Al-Sisi in slechts een jaar gerealiseerd worden.

Om het Suezkanaal toekomstbestendig te maken, moest de capaciteit van het kanaal, een cruciale scheepvaartverbinding tussen Azië en Europa, worden vergroot.

Dat is gebeurd door een nieuwe 35 kilometer lange waterweg uit te graven, waardoor een deel van het Suez-traject twee parallel aan elkaar lopende vaarwegen heeft gekregen. Daarnaast is het bestaande Suezkanaal over een lengte van 37 kilometer dieper en breder gemaakt.

Megaproject

Egypte wilde aanvankelijk het megaproject zelf klaren, maar dit bleek al snel onhaalbaar. Ook werd de deadline voor de klus flink ingekort door president Al-Sisi: in plaats van drie jaar moest het tweede Suezkanaal in een jaar klaar zijn. Hulp werd gevonden bij onder andere de Nederlandse baggeraars Boskalis en Van Oord. Zij vormden het Challenge Consortium met onder andere de Belgische firma Jan de Nul.

Het internationale consortium heeft de klus, die ruim 3 miljard euro kostte, op tijd geklaard: donderdag is het tweede Suezkanaal in het bijzijn van tal van hoogwaardigheidsbekleders officieel geopend. Niet alleen de Nederlandse baggerexpertise gaf de doorslag, maar ook de beschikbaarheid van voldoende schepen om de baggerklus uit te kunnen voeren.

Met het nieuwe kanaal en de verdieping van het bestaande kanaal is er voortaan tweerichtingsverkeer mogelijk. Dit bespaart transportondernemingen brandstof en tijd: voorheen moesten schepen tot 11 uur op tegenliggers wachten.

Egypte wil met het nieuwe kanaal de jaarlijkse inkomsten uit tolgelden fors omhoog schroeven. Het land denkt op termijn een kleine 12 miljard euro per jaar binnen te kunnen krijgen, een verdrievoudiging ten opzichte van de huidige inkomsten. Analisten betwijfelen echter of deze ramingen realistisch zijn, mede omdat er ook aan het Panamakanaal wordt gewerkt.

Bron: Suez Canal Authority, Boskalis, Van Oord | Foto: © ESA-BELSPO 2015, produced by VITO.