28-08-2015 09:28 | Door: Dimitri Reijerman

Zestien Brabantse bedrijven hebben een transitie ingezet van vrachtvervoer over de weg naar transport met binnenvaartschepen. Samen voorkomen ze al 76 vrachtwagenbewegingen per dag.

De 'modal shift' is een half jaar eerder dan verwacht al in gang gezet, zo is te lezen in een tussenrapportage van het project 'Beter Benutten'.

Op basis van de cijfers denken de initiatiefnemers dat op termijn een verschuiving van 388 vrachtwagenritten per dag naar brandstofzuiniger transport per schip haalbaar is. In 2014 is de hoeveelheid bulk die via het water wordt vervoerd verder toegenomen en deze trend zet door. 

De oorspronkelijke ambities zijn wegens de crisis wel naar beneden bijgesteld. Met name het vervoer van grondstoffen voor de bouw is de laatste jaren teruggelopen.

Deelnemers

Onder de deelnemende bedrijven vallen onder andere Bavaria in Lieshout en Ferm O Feed uit Helmond. De twee firma's bekijken of het haalbaar is om een containerterminal te realiseren, zodat na 2016 ook voor deze bedrijven containervervoer mogelijk is via het water. Dit zou minimaal 95 vrachtwagenbewegingen per dag kunnen besparen.

Ook in andere Brabantse regio's worden successen geboekt met modal shift. Zo meldt bijvoorbeeld diervoedercoöperatie ABZ Diervoeding dat zij meer en meer proberen om goederenstromen via de binnenvaart te laten verlopen.

Uitbreiding kanalen

De bedrijven zijn verenigd in de stichting Berzob, wat staat voor Bereikbaarheid Zuid-Oost-Brabant. De deelnemers spraken in 2012 af dat ze de Zuid-Willemsvaart en het Wilhelminakanaal beter willen benutten, een proces dat zou leiden tot minder vrachtwagenbewegingen.

Daarvoor was een omvangrijke opwaardering nodig van met name de Zuid-Willemsvaart en de aanleg van het Máximakanaal. Deze projecten zijn inmiddels vrijwel helemaal afgerond.

Bron: Rijkswaterstaat | Foto: Wikipedia