10-09-2015 10:30 | Door: Dimitri Reijerman

De uitstoot van CO2 door het autoverkeer en de transportsector in Nederland is sinds 2011 met 4 procent gedaald. De fijnstofemissies zijn nog veel sneller gedaald.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Gerekend vanaf 1990 tot 2014 nam de uitstoot van CO2 flink toe: de stijging komt uit op 24 procent. Vooral de luchtvaart en de scheepvaart waren verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van de uitstoot met een stijging van respectievelijk 100 procent en 33 procent. Het wegverkeer voor personen stoot de meeste CO2 uit, gevolgd door transport over de weg.

De laatste jaren nemen de CO2-emissies echter langzaam af: volgens de CBS-cijfers daalde de CO2-uitstoot tussen 2011 en 2014 met 4 procent. Verder stelt het CBS dat de gemiddelde uitstoot per voertuigkilometer in de periode 1990 tot 2014 redelijk constant is gebleven. Motoren werden in de loop der jaren weliswaar zuiniger, maar het gewicht van de voertuigen nam ook toe, waardoor de emissies gemiddeld genomen gelijk bleven.

Fijnstof en stikstofoxiden

De uitstoot van fijnstof is de afgelopen 15 jaar fors gedaald: bij het vrachtverkeer en het personenvervoer daalde de emissies met respectievelijk 76 en 65 procent. Dit is vooral te danken aan de invoering van roetfilters op dieselvoertuigen. De uitstoot van fijnstof door de zeevaart is sinds 2006 ongeveer gehalveerd.

Ook de uitstoot van stikstofoxiden daalde tussen 1990 en 2014 met 45 procent, waarbij de emissies van het wegverkeer met 70 procent daalden. De afname is te verklaren door schonere verbrandingsmotoren als gevolg van de continu aangescherpte emissie-eisen van de EU.

Bron: CBS | Foto: Neil Kremer, via Flickr Creative Commons (Cropped by Duurzaambedrijfsleven)