06-10-2015 12:29 | Door: Dimitri Reijerman

Een aantal bedrijven start het Sustainable Marine Fuel Program. Dit programma moet de ontwikkeling van biobrandstoffen voor de zee- en scheepvaart versnellen.

Aan het programma doen Boskalis, Wärtsila en Goodfuels Marine mee. Ook de Carbon War Room, Zero en de havens van Amsterdam en Rotterdam onderschrijven het initiatief, meldt Agro & Chemie.

Doel van het Sustainable Marine Fuel Program, dat woensdag officeel van start gaat, is om biobrandstoffen betaalbaarder en breder beschikbaar te krijgen. Het programma krijgt een looptijd van twee jaar en moet onder andere zorgen voor certificatie van biobrandstoffen.

Daarnaast richt het programma zich op wereldwijde research naar alternatieven voor fossiele brandstoffen en het stimuleren van het gebruik van milieuvriendelijkere brandstoffen.

Globale uitstoot

De scheepvaartsector is verantwoordelijk voor een aanzienlijk aandeel van de globale uitstoot van diverse broeikasgassen. Het CO2-aandeel ligt op 4 procent, die van Nox-fijnstof tussen de 10 tot 15 procent en Sox tussen de 5 en 9 procent. Naar verwachting groeit het aandeel van Nox- en Sox-uitstoot de komende jaren doordat de volumes toenemen.

Bron: Agro & Chemie | Foto: Wolfgang, via Flickr Creative Commons (Cropped by Duurzaambedrijfsleven)