07-10-2015 18:02 | Door: Dimitri Reijerman

De firma's Kotug en Becker Marine Systems willen een drijvend LNG-elektriciteitsstation gaan bouwen. De hybrid barge gaat schonere stroom genereren voor aangemeerde cruiseschepen in de Rotterdamse haven.

Het LNG-elektriciteitsstation vormt een alternatief voor energieproductie door middel van generators of het laten draaien van de scheepsmotoren in de haven. De barge bevat een installatie die vloeibaar aardgas omzet in elektriciteit. Deze kan de stroom leveren aan naburige schepen.

Bij het verbranden van LNG komt er geen zwavel vrij. Ook de uitstoot van CO2, fijnstof en NOx ligt lager ten opzichte van andere fossiele brandstoffen die in de scheepvaart gebruikt worden.

In 2017 in de haven

Aangemeerde cruiseschepen gaan als eerste gebruikmaken van het LNG-elektriciteitsstation. De bouwers stellen echter dat dit station ook energie en warmte kan leveren aan fabrieken en de stadsverwarming.

De barge moet in juni 2017 in de Rotterdamse haven liggen, meldt Havenbedrijf Rotterdam. Becker Marine Systems is de eigenaar van het drijvende LNG-station, terwijl Kotug de boot transporteert en zorgt voor verdere ondersteuning.

Bron: Havenbedrijf Rotterdam | Foto: Havenbedrijf Rotterdam