27-10-2015 15:06 | Door: Dimitri Reijerman

Het Amsterdamse vervoersbedrijf GVB start volgend jaar een Europese aanbesteding om tientallen elektrische bussen te kopen. In 2018 moeten de emissieloze voertuigen de weg op.

De elektrische bussen vervangen afgeschreven dieselbussen. Omdat een deel van de bestaande dieselvloot in 2018 is afgeschreven, start het GVB in 2016 met een openbare aanbesteding. In aanloop naar de aanbestedingsprocedure wil het vervoersbedrijf eerst een consultatieronde houden om de diverse opties voor emissieloze bussen in kaart te brengen.

Het GVB ziet elektrisch aangedreven bussen als meest voor de hand liggende en haalbare technologie. Bussen die op aardgas of waterstof rijden zijn daarom op voorhand uitgesloten, meldt OV Pro. Hoeveel dieselbussen het GVB exact gaat vervangen, is nog niet duidelijk, maar het zou gaan om enkele tientallen.

Geheel elektrisch in 2025

Het vervoersbedrijf streeft ernaar om in 2025 alle bussen elektrisch te laten rijden. Deze afspraak is vastgelegd met de gemeente Amsterdam in het Convenant Duurzaamheid. De pontjes over het IJ krijgen op termijn ook elektrische aandrijving.

In het convenant is ook afgesproken dat andere vervoerders duurzame stappen zetten. TaxiCentrale Amsterdam wil over 15 jaar alle taxi's in de hoofdstad emissievrij hebben.

Bron: OV Pro | Foto: By Maurits90 (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons