18-11-2015 15:28 | Door: Dimitri Reijerman

Haarlemmermeer, Nijmegen, Beuningen en Wijchen stellen ambitieuze CO2-eisen of zetten in op elektrisch vervoer. Veel gemeenten blijven echter achter en stellen lagere mobiliteitseisen dan in het bedrijfsleven.

Dat stelt Natuur & Milieu in een benchmark van het duurzame inkoopbeleid van 71 gemeenten, waarin Haarlemmermeer, Nijmegen, Beuningen en Wijchen goed scoren. 

De overige 67 gemeenten die in de eerste helft van 2015 een aanbestedingstraject voor mobiliteitsinkoop hebben doorlopen - nodig voor leerlingenvervoer, WMO-vervoer en vernieuwing van het eigen wagenpark - voldoen nauwelijks tot niet aan de afspraak om in 2015 100 procent duurzaam in te kopen. Slechts 20 procent hanteert minimumeisen en 75 procent stelt lagere of geheel geen duurzaamheidseisen bij de inkoop van mobiliteit.

Natuur & Milieu stelt dat het achterblijven van een duurzaam inkoopbeleid te wijten is aan een gebrek aan kennis of capaciteit bij de betreffende diensten. In veel gemeentelijke aanbestedingen wordt duurzaamheid wel genoemd, maar concrete eisen blijven achterwege.

Hogere minimumeisen

Ook de huidige minimumeisen voor duurzame mobiliteit uit 2011 moeten omhoog worden bijgesteld, meent de milieuorganisatie. Zo stelt Natuur & Milieu dat de huidige CO2-criteria veel minder ver gaan dan in de zakelijke markt, staan de eisen voor luchtvervuiling nog dieselvoertuigen zonder roetfilters toe en ontbreken maatregelen die geld opleveren, zoals zuinige banden.

Door beter toezicht vanuit de Rijksoverheid en een betere monitoring moet de situatie verbeteren. Ook bepleit de organisatie gemeenten op om hun eigen verantwoordelijkheid op te pakken: "Mobiliteit heeft een grote impact op klimaat en luchtkwaliteit. Gemeenten zouden daarin het goede voorbeeld moeten geven. Een aantal koplopers laat zien dat het haalbaar, betaalbaar en effectief is", aldus Maarten van Biezen, hoofd Mobiliteit bij Natuur & Milieu.

 

Bron: Natuur & Milieu | Foto: By The original uploader was Steevven1 at English Wikipedia (Transferred from en.wikipedia to Commons.) [CC BY 2.5], via Wikimedia Commons