15-01-2016 13:32 | Door: Dimitri Reijerman

De Amerikaanse overheid wil over een periode van tien jaar $ 4 mrd investeren in onderzoek en ontwikkeling van zelfrijdende auto's.

Dat meldt het Amerikaanse ministerie van Transport. De overheidsinvesteringen in R&D moeten ervoor zorgen dat de ontwikkeling van autonome voertuigen in een stroomversnelling raakt, zodat deze zo snel mogelijk de weg op kunnen. Minister Foxx stelt dat de technologie niet alleen veel verkeersslachtoffers kan helpen voorkomen, maar ook dat het milieu er bij is gebaat.

De veiligheidsaspecten van zelfrijdende auto's zijn aandachtspunten in de R&D. Daarnaast wil de Amerikaanse overheid samen met autofabrikanten bekijken hoe er meer tests met prototypes op de openbare weg zijn uit te voeren. Daarbij denkt het ministerie aan landelijke afspraken in plaats van ontheffingen van elke staat afzonderlijk.

Juridische hindernissen wegnemen

Het initiatief van Foxx kan, mits de deelnemende partijen consensus bereiken, de juridische vraagstukken rondom autonome auto's wegnemen. Dat kan de introductie van zelfrijdende auto's versnellen en het vertrouwen van het publiek vergroten.

In de Europese Unie wordt ook gesproken over initiatieven om in Europa onderzoek naar zelfrijdende auto's te versnellen. Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur & Milieu heeft het onderwerp op de Europese agenda gezet en hoopt dat Nederland een voortrekkersrol kan spelen.

Bron: US department of transportation | Foto: By Flckr user jurvetson (Steve Jurvetson). Trimmed and retouched with PS9 by Mariordo [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons