23-02-2016 15:26 | Door: Dimitri Reijerman

Gemeenten, provincies en de Rijksoverheid zijn laks met het beheer van verkeerslichten. Dit zorgt niet alleen voor meer ongelukken door slecht afgestelde verkeerslichten, maar ook voor meer vervuiling door onnodig wachten op rood licht.

Uit het rapport 'onderzoek verkeerslichten in Nederland 2015' van DTV Consultants blijkt dat een op de drie wegbeheerders slechts eens in de vijf jaar een controle op een verkeerslichteninstallatie uitvoert. Een kleine 20 procent doet dit zelfs nooit, terwijl richtlijnen een controle eens in de drie jaar voorschrijven. Daarbij moet de beheerder de verkeerssituatie herbeoordelen en eventueel de afstelling van de lichten aanpassen.

Door de slechte afstelling moeten veel fietsers en automobilisten onnodig lang wachten, omdat de verkeerslichten niet zijn afgesteld voor een gewijzigd verkeersaanbod. Dit levert volgens verkeersdeskundigen onnodig veel vervuiling op door CO2-emissies van stilstaande voertuigen, schrijft Trouw. Ook de uitstoot van fijnstof neemt toe, terwijl de doorstroming van het verkeer - waaronder openbaar vervoer - in het gedrang komt.

Een ander probleem is dat bij een slecht afgestelde installatie de kans op een ongeluk toeneemt, omdat geïrriteerde weggebruikers sneller door rood rijden.

Gevolg van bezuinigingen

Als reden voor het achterstallige beheer van verkeerslichten noemen deskundigen bezuinigingen bij gemeenten, provincies en het Rijk. Toch zou een regelmatiger beheer van verkeerslichten uiteindelijk geld kunnen opleveren, ook voor de wegbeheerder. Zo zijn sommige verkeerslichten geheel te verwijderden omdat zij geen nut meer hebben.

Ondanks de bezuinigingen wil een aantal bedrijven in de Metropoolregio Amsterdam investeren in nieuwe mobiliteitstechnologie. Zo moeten verkeerslichten communiceren met apps op smartphones en boordcomputers van auto's om de wachttijd aan te geven.

Bron: DTV Consultants, Trouw | Foto: public domain