14-04-2016 15:23 | Door: Dimitri Reijerman

Het uitschakelen of weghalen van verkeerslichten kan een gunstige invloed hebben op de doorstroming van zowel auto's als fietsers, zo blijkt uit proeven in Utrecht en Antwerpen.

Vorig jaar vroeg de gemeente Utrecht welke verkeerslichten onnodig zijn of een deel van de dag uitkunnen. Na meer dan 5.000 reacties op. De stad besloot vervolgens om op acht kruispunten de verkeerslichten weg te halen of uit te schakelen. Ook werden stoplichten anders afgesteld, zodat fietsers langer groen kregen, en zijn er extra detectielussen aangelegd, De proef duurt zes maanden.

Hoewel de proef nog loopt, durft Utrecht al te concluderen dat het uitschakelen van de verkeerslichten een positief effect heeft op de doorstroming van het verkeer, zowel bij auto's als bij fietsers, zo meldt de website Verkeersnet. Dit zorgt bovendien voor minder vervuiling van onnodig stilstaande auto's. De precieze conclusies zal Utrecht bekendmaken tijdens het aankomende Nationaal Verkeerveiligheidscongres op 21 april.

In Antwerpen zijn al eerder verkeerslichten verwijderd. Op elf lokaties in de 30 kilometer-zone zijn verkeerslichten bij wijze van proef tijdelij uitgeschakeld. Nadat dit een positief effect bleek te hebben, werden op zeven lokaties de lichten definitief gedooft.

Volgens de gemeente Antwerpen heeft het uitzetten van verkeerslichten een positief effect op de verkeersveiligheid: de snelheid van het verkeer neemt bij het naderen van een kruising af en weggebruikers houden beter rekening met elkaar. Wel zijn er in bepaalde gevallen kleine aanpassingen nodig aan de betreffende kruisingen.

 

 

 

 

Bron: Verkeersnet | Foto: Fietsberaad, via Flickr Creative Commons (Cropped by Duurzaambedrijfsleven)