12-05-2016 07:09 | Door: Eelco Brandes

Vervuilende scooters weren uit Amsterdam. Dat willen de gemeente, Bovag en Rai Vereniging bereiken.

Hiervoor hebben de partijen een intentieverklaring getekend. De partijen zijn overeengekomen dat er ontheffing wordt verleend aan brom- en snorfietsen met een viertaktmotor van maximaal tien jaar oud.

Dit betekent dat brom- en snorfietsen met een 'datum eerste toelating' vanaf 1 januari 2008 een ontheffing aan kunnen vragen om in de milieuzone te rijden. Deze ontheffing wordt tot uiterlijk 1 januari 2021 aan zowel Amsterdammers als aan niet-ingezetenen van Amsterdam verleend voor viertaktbrom- en -snorfietsen niet ouder dan tien jaar.

De termijn van tien jaar is gekozen omdat in 2008 de minder vervuilende injectiemotor zijn intrede heeft gedaan en omdat een levensduur van tien jaar redelijk wordt geacht voor brom- en snorfietsen.

Toetsen

Er is afgesproken dat erkende scooterbedrijven gaan toetsen of het een viertakt-variant betreft en wie dus recht heeft op ontheffing. Hiervoor komen die bedrijven in aanmerking die per 1 januari 2017 geen brom- en snorfietsen meer verkopen met een tweetaktmotor (niet zijnde Euro4 of nieuwer).

Rai Vereniging, de belangenorganisatie voor de rijwiel- en automobielindustrie, zegt zich ervoor in te spannen dat de aangesloten importeurs en fabrikanten geen nieuwe euro 2 (2 takt)-brom- en snorfietsen meer aanbieden aan dealers in Amsterdam.

Steven van Eijck, algemeen voorzitter van Rai Vereniging: "Kern is dat de milieuzone in Amsterdam nu vooral oude vervuilende 2 takt-scooters weert. Het merendeel van de scooterrijders met een 4 takt-scooter die voldoet aan alle emissie-eisen wordt door deze intentieverklaring met rust gelaten."

Bron: ANP | Foto: Flickr  Creative Commons (Cropped by DuurzaamBV)