29-07-2013 11:59 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

Een nieuwe generatie emissievrije vrachtwagens aangedreven door batterijen of brandstofcellen zullen binnen tien jaar te koop zijn.

De transportsector gaat de komende jaren meer CO2 uitstoten door de sterke groei van vervoerde goederen. Om de Europese klimaatdoelen van 80 procent minder CO2-uitstoot in 2050 te halen, zal deze trend omgebogen moeten worden.

Volgens de studie ‘Zero Emission Trucks’ van CE Delft en het Duitse lucht- en ruimtevaartcentrum (DLR), dat in opdracht van de International Council on Clean Transportation (ICCT) is uitgevoerd, moet het binnen tien jaar mogelijk zijn om emissievrije vrachtauto’s op de weg te hebben.

Het onderzoek heeft zich vooral geconcentreerd op de haalbaarheid van emissievrije technologieën voor vrachtauto’s voor korte- en lange afstandsvervoer.

Kostendaling en beleid

“Op basis van interviews met experts, literatuuronderzoek en andere bronnen blijkt dat de kosten van dieselvrachtwagens en emissievrije alternatieven de komende vijftien jaar naar elkaar toe groeien. Voorwaarde is wel dat er voldoende beleid wordt ontwikkeld om de technologische innovatie en schaalvoordelen te benutten,” vertelt Eelco den Boer, projectmanager van CE Delft.

Volgens het onderzoek zullen de kosten van emissievrije vrachtwagens dalen tot 110 tot 140 procent van de kosten van dieselvrachtwagens in 2020. In 2030 zullen de kosten ongeveer gelijk zijn. Hierbij is het wel van belang de nieuwe technieken aan het begin van 2020 op grote schaal in te voeren voor de transportsector.

Het beleid om het brandstofverbruik van vrachtauto’s te laten dalen blijft momenteel nog achter bij het beleid dat ontwikkeld is voor personenauto’s en bestelauto’s. Wanneer een beleid wordt ontwikkeld dat sterk gericht is op het emissievrij maken van vrachtauto’s en brandstoffen, is het op lange termijn mogelijk om de emissies van de transportsector met 90 procent te laten dalen.

Technieken

Er zijn verschillende technieken voorhanden die bruikbaar zijn voor verschillende vervoerstoepassingen. Voor stedelijke distributie zijn elektrische vrachtwagens een oplossing, terwijl voor lange afstanden de brandstofcellen op waterstof een bruikbaar alternatief zijn. Daarnaast vormen ook het gebruik van bovenleidingen (vergelijkbaar met de trolleybus) of het laden van batterijen tijdens het rijden (inductie) een optie voor lange afstandsvervoer.

“Nieuwe technieken kunnen een grote bijdrage leveren aan het reduceren van de CO2 uitstoot van vrachtwagens,” stelt Peter Mock, directeur van ICCT Europa. “Het is belangrijk dat de overheid de markt stimuleert om te innoveren in zowel voertuigen als infrastructuur. We hebben een langetermijnbeleid nodig, en verder onderzoek naar de juiste beleidsinstrumenten en de financiering van de benodigde infrastructuur.”

Bron: CE Delft Foto: Dave Pinter via Flickr