24-06-2016 07:08 | Door: Eelco Brandes

Een verdubbeling van het marktaandeel elektrische auto’s en een tweede fabriek van Tesla in ons land. Kortom, het gaat goed met elektrisch vervoer in Nederland. In 2015 nam het gebruik hiervan verder toe.

Dat staat in de publicatie Elektrisch Vervoer in Nederland Highlights 2015 van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Hier wordt ingegaan op de belangrijkste activiteiten en resultaten. De vijf belangrijkste hoogtepunten van 2015 volgens het rapport:

1. Marktaandeel meer dan verdubbeld

Het aantal elektrische auto’s in Nederland is het afgelopen jaar explosief gegroeid. In 2015 groeide de automarkt als geheel met 15 procent. Het marktaandeel van elektrische auto’s was meer dan verdubbeld. De werkgelegenheid van de sector elektrisch vervoer nam in 2014 met 25 procent toe. Het aantal voltijdbanen (fte’s) steeg dat jaar tot 3.200.

2. Tweede fabriek Tesla

Tesla heeft in Tilburg een tweede fabriek gebouwd voor de afbouw van zijn elektrische auto’s voor de Europese markt. Met deze tweede assemblagefabriek verdubbelt Tesla de productiecapaciteit van 225 naar 450 auto’s per week.

3. Groei snelladers

In 2015 steeg het aantal snelladers van 254 naar 465. Deze forse toename is grotendeels toe te schrijven aan de nieuwe stations van Fastned. Het bedrijf opende eind 2015 haar 49e snellaadstation langs de Nederlandse snelwegen. De vijftigste volgde in januari 2016.

4. Uniek opslagsysteem

In het Utrechtse Lombok werd het eerste Vehicle2Grid-energieopslagsysteem van Europa geopend. Dit opslagsysteem voor zonne-energie laadt en ontlaadt elektrische auto’s. Zo krijgen woningen stroom als de vraag hiernaar groot is.

5. Economische kansen

Elektrisch rijden is een innovatie die economische kansen biedt voor het Nederlandse bedrijfsleven. Nederlandse bedrijven zijn onder meer actief in laadinfrastructuur, laaddienstverlening, productie van componenten en productie van lichte elektrische voertuigen, waaronder elektrische scooters. RVO.nl stimuleert elektrisch rijden in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.

Bron: RVO | Foto: Flickr Creative Commons (Cropped by DuurzaamBV)