01-07-2016 07:04 | Door: Eelco Brandes

Groen gas wordt voor de taxisector de belangrijkste alternatieve brandstof in de komende jaren. Pas daarna volgt de omslag naar elektrische vervoer.

Dat voorspelt Pitpoint-directeur Erik Kemink, schrijft Taxi Pro. Pitpoint, eerder bekend als CNG, biedt groen gas en elektriciteit aan voor diverse segmenten van het wegverkeer. In de nabije toekomst worden daar waterstof en vloeibaar aardgas (LNG) aan toegevoegd.

Volgens de directeur speelt duurzaamheid in aanbestedingen voor doelgroepenvervoer een steeds voornamere rol. Zo willen veel regio’s dat busmaatschappijen elektrische bussen inzetten.

Voor taxi’s verwacht Kemink echter een andere tendens: zij gaan rijden op groen gas, omdat die brandstof voor taxi's goedkoper is dan rijden op elektriciteit.

Biogas

Groen gas wordt geproduceerd uit biogas, dat ontstaat bij de vergisting van groen- en snoeiafval, rioolslib en mest. Het is een biologische variant van aardgas onder druk (CNG) en heeft 80 procent minder CO2-uitstoot dan diesel.

“Op dit moment zijn vooral benzine en diesel dominant, maar de komende jaren vindt een omslag plaats naar in eerste instantie groengas. Elektriciteit volgt daarna”, aldus Kemink. “Momenteel zijn er al bedrijven die op alternatieve brandstoffen rijden. Dat aantal kan de komende tijd alleen maar toenemen.”

Voordelen groen gas

Voordelen van groen gas zijn volgens Kemink dat er al veel af-fabriek-auto's voor deze brandstof beschikbaar zijn, er een landelijk dekkend netwerk van stations is en de actieradius van deze auto’s groot genoeg is voor het uitvoeren van taxiritten.

“Elektrisch is weliswaar ook interessant, maar op dit moment zijn de kosten die daarmee samenhangen nog anderhalf of tweemaal zo hoog.” Voor kortere ritten ziet Kemink elektrisch rijden wél als een volwaardig alternatief, onder meer dankzij het ruime aanbod van voertuigen.

Schone taxi’s

Schone taxi’s zijn in veel steden een must. Zo geeft de gemeente Amsterdam schone taxi’s voorrang op een taxistandplaats bij het Centraal Station. Daarnaast maakt luchthaven Schiphol gebruik van Tesla taxi's.

Vanaf 1 januari 2018 worden daar zelfs alleen nog schone taxi’s toegelaten. Onder ‘schoon’ worden elektrische auto’s, een beperkt aantal typen plug-in hybrides en auto’s op groen gas verstaan. Tegelijkertijd zijn er in Utrecht plannen om alleen nog schone taxi’s toe te staan op de busbaan.

Bron: Taxi Pro | Foto: Taxi.nl (Cropped bY DuurzaamBV)