09-08-2016 10:10 | Door: Eelco Brandes

Autofabrikanten moeten binnen hun eigen autoaanbod aan CO2-beprijzing doen om het duurzame deel, hybride en elektrische auto’s, aantrekkelijk te maken. En dat zonder dat de overheid steeds maar belastingvoordeel moet geven.

Dat zegt staatssecretaris van Financiën Eric Wiebes tegenover Autoweek. “We hebben er € 6 mrd in gestopt en er nul klimaateffect voor teruggekregen. Want de realiteit is dat voor elke hybride of elektrische auto die hier verkocht wordt, autofabrikanten elders in Europa een niet-zuinige auto kunnen verkopen.”

Om relatief zuinige, alternatieve aandrijflijnen te stimuleren, geeft de overheid de afgelopen jaren fiscale voordelen aan bestuuders van met name hybride auto's. Door kortingen is de aanschafprijs lager en zakelijke rijders komen in aanmerking voor een lager bijtellingstarief.

In de praktijk is gebleken dat met name die zakelijke rijders veel minder zuinig rijden dan waar voor de kortingen vanuit werd gegaan. "Gemiddeld wordt er maar voor een kwart elektrisch gereden met plugin hybrides," stelt Wiebes.

Elektrische auto overgesubsidieerd

Ook volledig elektrische auto's worden volgens de staatssecretaris overgesubsidieerd. De aankoopsubsidie voor particulieren, die de Tweede Kamer graag zou zien, doet Wiebes af als een absurd idee. Ook hier geldt dat fabrikanten voor elke verkochte elektrische auto in Nederland elders in Europa meer onzuinige auto's kunnen verkopen, zodat de netto-CO2-winst nihil is.

Om aan de Europese CO2-normen te voldoen, zullen plug-ins en elektrische auto's wel verkocht moeten worden, maar het is volgens de staatsecretaris vervolgens niet aan de overheid om dat te subsidiëren

Bron: Autoweek | Foto: public domain