09-10-2013 13:22 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

Dieselauto’s waren altijd vervuilend, maar leken steeds schoner te worden. Toch blijkt zelfs voor moderne dieselauto’s de NOx-uitstoot veel hoger dan de norm.

De fiscale regels stimuleren de verkoop van auto’s die minder CO2 uitstoten, maar de daardoor resulterende groei van het aandeel dieselauto’s in het zakelijke segment vormt onbedoeld een bedreiging voor de luchtkwaliteit.

Dat blijkt uit een studie van CE Delft naar de verschillen tussen de uitstoot van personenauto’s volgens de opgegeven waarden van fabrikanten en in de praktijk, op de weg. Daarbij is gekeken naar de klimaatemissies (CO2) en luchtvervuilende emissies (fijnstof en NOx).

In de studie komt naar voren dat uitsluitend bij dieselauto’s de NOx-norm ruim wordt overschreden. Ondanks dat de Europese NOx-normen voor diesels sinds 1992 flink zijn aangescherpt, blijkt dat er in de praktijk nauwelijks progressie is geboekt en dat moderne Euro-5 dieselauto’s nog steeds gemiddeld evenveel NOx uitstoot als 21 jaar geleden.

Euro-6

Voor moderne Euro-5 dieselauto’s is de NOx-uitstoot gemiddeld drie keer de normwaarde en in de stad en op de snelweg nauwelijks lager of zelfs hoger dan een Euro-1 dieselauto. Ten opzichte van een Euro-5 benzineauto is de NOx-uitstoot van een Euro-5 dieselauto zelfs gemiddeld 22 keer hoger.

Voor de eerste Euro 6-dieselauto’s zijn de praktijkemissies van NOx duidelijk lager dan voor Euro-5, maar nog altijd veel hoger dan de norm. Deze eerste inschatting is echter gebaseerd op een steekproef van slechts enkele modellen. Het is dus nog onduidelijk of deze lagere NOx-emissie representatief zal blijken voor alle Euro 6 dieselauto’s of alleen geldt voor de eerste paar modellen. Dit was namelijk in het verleden ook het geval bij Euro 5-dieselauto’s.

De fijnstofuitstoot van nieuwe diesels zit in de praktijk bijna altijd onder de norm en is fors lager dan in het verleden, maar is gemiddeld twee maal hoger dan van nieuwe benzineauto’s.

Bron: CE Delft

Foto: helloIamAldo via Flickr