28-06-2012 10:47 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

De concept-verkiezingsprogramma's die tot dusver bekend zijn gemaakt, geven geen volledig antwoord op mobiliteitsvraagstukken van de toekomst. Dat is de conclusie die RAI Vereniging verbindt aan haar analyse van de verschillende programma's. Een aantal programma's bevat toekomstgerichte elementen als het om mobiliteit gaat, maar een brede integrale visie ontbreekt.

Ketenmobiliteit

Geen van de tot nu toe bekendgemaakte programma's zet in op brede, aaneengesloten ketenmobiliteit. Dit is wel vereist om ervoor te zorgen dat reizigers op ieder moment het voor hen meest voor de hand liggende vervoersmiddel kiezen en zo dus optimaal 'slim' reizen. Daarnaast is er nagenoeg geen oog voor nieuwe technieken die mobiliteit verduurzamen. Slechts een enkele partij noemt elektrisch rijden, terwijl geen van de partijen voorsorteert op ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld waterstof of groen gas.

Om de mobiliteit in de toekomst optimaal te verduurzamen zullen al deze technieken naast elkaar nodig zijn, een situatie waar je nu al naar toe moet werken. De partijen hebben weinig oog voor de noodzaak om transport ook in de toekomst mogelijk te maken. Terwijl alle partijen inzetten op economische groei, iets wat per definitie extra mobiliteit met zich meebrengt en dus vraagt om extra wegcapaciteit.

RAI Vereniging

"Om nog verdere stappen te zetten op het gebied van duurzame mobiliteit zullen we alle vervoersmiddelen en technieken naast elkaar nodig hebben. Dit vraagt om een brede, integrale visie en vooralsnog missen wij deze. Wij blijven aandringen op en meedenken over optimale antwoorden voor toekomstige vraagstukken," aldus Olaf de Bruijn, directeur van RAI Vereniging.

RAI Vereniging, Rijwiel & Automobiel Industrie, behartigt de belangen van ruim 700 fabrikanten en importeurs van personenauto's en vrachtauto's, aanhangwagens en opleggers, carrosserieën en speciale voertuigen, motorfietsen en scooters, brom- en snorfietsen en fietsen. Ook de leveranciers van onderdelen voor deze voertuigen en van garage-uitrusting zijn bij de Vereniging aangesloten.

Bron: ANP

Foto: Vxla